Topp 10 tillämpningar av tryckta kretskort (PCB)

2023-04-06


Tryckt kretskort (PCB) är en integrerad del av tillverkning av elektroniska produkter, det tillhandahåller inte bara kretsanslutningar utan möjliggör också komplex kretsmoduldesign. Här är de tio bästa tillämpningarna av PCB i elektronik:
1. Datormoderkort: Som kärnan i datorns moderkort, ansluter PCB olika chips, uttag och gränssnitt för att realisera olika funktioner i datorn.
2. Smarta hem: Smarta hem hänvisar till förverkligandet av hemintelligens via Internet, sensorer, smarta terminaler och annan teknik för att förbättra komforten, bekvämligheten och säkerheten i hemlivet. PCB spelar också en viktig roll. Den kan användas för att tillverka olika sensorer, kontroller, smarta switchar och andra enheter i smarta hem. Till exempel behöver ljusstyrenheten i det smarta ljusstyrningssystemet, styrenheten i det smarta dörrlåset, styrkortet i den smarta hushållsapparaten etc. alla använda PCB. Samtidigt kan PCB också hjälpa till att förverkliga sammankopplingen mellan smarta hemenheter och förbättra den övergripande prestandan och intelligensen hos smarta hemsystem.
3. Medicinsk utrustning: Som kärnan i medicinsk utrustning såsom pacemakers, medicinska instrument och rehabiliteringsutrustning, är PCB anslutna till olika sensorer och kontroller för att realisera olika funktioner hos medicinsk utrustning. Till exempel kräver en pacemaker ett litet, mycket pålitligt kretskort för att kontrollera hjärtats slag. Dessa kretskort måste uppfylla stränga standarder för medicinsk utrustning och kunna fungera i kroppen under långa tidsperioder utan att äventyra patientens hälsa. Dessutom måste kretskorten för medicinsk utrustning också beakta särskilda krav såsom elektromagnetisk kompatibilitet och biokompatibilitet.
4. Bilelektronik: Som kärnan i fordonselektronik såsom underhållning i fordon, navigation i fordon och kommunikation i fordon, är PCB ansluten till olika sensorer och styrenheter för att realisera olika funktioner i bilen.
5. Flygelektronik: Som PCB i flygelektronikutrustning kan den realisera överföring med hög densitet, hög hastighet och hög tillförlitlighet och styra kärnan av flygelektronik, ansluta olika sensorer och styrenheter och realisera olika funktioner hos flygplan, satelliter, och annan utrustning. fungera. Såsom raketuppskjutning: Under raketuppskjutningsprocessen krävs ett stort antal PCB för att överföra data och styrsignaler för att säkerställa raketens säkerhet och noggrannhet.
6. Industriell automation: Som kärnan i industriell automation som robotar, PLC:er och automatiserade produktionslinjer är PCB ansluten till olika sensorer och styrenheter för att realisera olika funktioner inom industriell automation.
7. Belysningselektronik: Som kärnan i LED-lampor, LED-skärmar, solceller och belysningselektronik, ansluter PCB olika LED-lampor och strömförsörjning för att realisera olika funktioner i belysningselektronik.
8. Säkerhetsövervakning: Som kärnan i säkerhetsövervakning såsom övervakningsutrustning och passersystem, är PCB ansluten till olika sensorer och styrenheter för att realisera olika funktioner för säkerhetsövervakning.
9. Kraftelektronik: Som kärnan i kraftelektronik kopplar PCB olika omvandlare och styrenheter för att realisera olika funktioner hos kraftelektronik.
10. Kommunikationsutrustning: Som kärnan i kommunikationsutrustning, ansluter PCB olika chips och antenner för att realisera olika funktioner för kommunikationsutrustning. Det kan ses att PCB används flitigt i elektroniska produkter och är en oumbärlig del av modern elektronisk produkttillverkning.